XE HYUNDAI N250SL – HYUNDAI 1T9 ĐÔNG LẠNH

XE HYUNDAI N250SL ĐÔNG LẠNH

TẢI TRỌNG: 1.990KG

KÍCH THƯỚC LÒNG THÙNG: 4380 x 1770 x 1650mm

LIÊN HỆ: 0896 619 768 Mr.CÔNG

ĐÓNG THÙNG THEO YÊU CẦU

Add to Wishlist
Add to Wishlist

0896619768